Šport 3 Považská Bystrica

Rozšírené vyhľadávanie


Môžete ďalej spresniť váš výber pridaním druhého kľúčového slova a výberu logického operátora A (and), NIE (not). A znamená, že v údajoch vyhladávaného tovaru sa musia nachádzať obe slová. NIE znamená, že tovar bude vyhľadaný, ak v údajoch bude prítomné prvé slovo a druhé nie.

Najskôr vyberte z rozbaľovacieho zoznamu kategóriu pre obmedzenie vyhľadávania. Druhý rozbaľovací zoznam umožňuje obmedziť vyhľadávania na určitú časť informácie o tovare (napr. Názov). Po vybraní týchto doplňujúcích údajov (môžete ich ponechať na predvolenom nastavení pre hľadanie vo všetkých údajoch) vložte slovo, ktoré chcete vyhľadať.